1
1

قرعه کشی به ازای امتیاز

قرعه کشی هفتگی باتویار

دوستان عزیز با هر 100 امتیازی که از سایت جمع آوری کرده اید می توانید یک شانس در قرعه کشی آخر هر هفته کسب کنید.

جوایز قرعه کشی پنج شنبه 8 مهر 1400

توجه : با توجه به استقبال کاربران از پیچ اینستاگرام باتویار و سایت ارزش جوایز ماه به ماه بیشتر خواهد شد.

100 هزار تومان وجه نقد برای یک نفر

50 هزار تومان وجه نقد برای یک نفر

شارژ 10000 تومانی تلفن همراه برای 5 نفر

شارژ 5000 تومانی تلفن همراه برای 10 نفر

1000 امتیاز کاربری برای 5 نفر

500 امتیاز کاربری برای 5 نفر

200 امتیاز کاربری برای 5 نفر

برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی باید وارد شوید.