0
0

گردونه شانس باتویار

گردونه شانس رایگان باتویار

بابت چرخاندن گردونه شانس در سایت از شما هیچ مبلغی دریافت نمی شود و فقط با فعالیت در سایت می توانید امتیازگیری کنید و با امتیازهایتان گردونه را بچرخانید.

قوانین گردونه

در هر لحظه که تمایل داشته باشید میتوانید گردونه را بچرخانید توجه داشته باشید 2 شرط برای چرخش گردونه دارید:

  1. هر کاربر می تواند هر روز با وارد شدن به صفحه گردونه شانس یکبار گردونه را بدون کسر امتیاز بچرخاند.
  2. برای اینکه در روز بیشتر از یکبار گردونه را بچرخانید باید امتیاز جمع کنید، به ازای کسر هر 10 امتیاز از امتیازهای جمع آوری شده از پنل کاربریتان یکبار می توانید گردونه را بچرخانید.

آموزش جمع آوری و خرج امتیاز

از امتیازهایتان به شکل دیگر نیز می توانید بهره ببرید اگر با نحوه دریافت و خرج امتیاز آشنا نیستید حتما وارد این صفحه شوید و آموزش کار با این قسمت ها را آموزش ببینید.

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید